Dette skyldes at restriksjonene vi hadde tidligere er opphevet.
Koronaviruset har ikke endret karakter og kan gi alvorlig sykdom. Yngre får stort sett lett luftveisinfeksjon.
Vi har oppnådd god vaksinasjonsdekning. Det har vært utbrudd i tilknytning til Salangen skole og det pågår et omfattende utbrudd i tilknytning til Ibestad sykehjem. Det har så langt vært smitte til pårørende og deres husstand, men ingen lokal smittespredning ellers i samfunnet. Det er ikke påvist utbrudd/ lokal smittespredning ute i kommunene.

Vi erfarer er at vaksine gir god beskyttelse, men vaksinerte kan bli smittet, bli syke og smitte andre.

Vi er i gang med å gi 3. vaksinedose til sårbare og eldre og vil på lengre sikt trolig tilby 3. dose til flere. Vi gjennomfører også influensavaksinasjon. Lokalt forventes det i tiden fremover sporadiske smittetilfeller pga. den høye smitteforekomsten i Tromsø og nasjonalt. Dette kan medføre lokale utbrudd. Dersom smitte kommer inn i sykehjem, vil dette være alvorlig.

Lokale anbefalinger
Vi anbefaler at alle lar seg vaksinere. Vær nøye med håndhygiene. Hold deg hjemme hvis du er syk. Få utført koronatest eller ta hjemmetest hvis du er syk.

Et formalisert krav om en meters avstand er ikke gjeninnført, men vi anbefaler å holde avstand. Dersom dette ikke er mulig, vil munnbind gi ekstra beskyttelse, eksempelvis i kollektivtrafikk.

Vær særlig nøye ved besøk på sykehjem.

Kontakt helsesykepleier dersom du ønsker første eller andre koronavaksine. Melding om 3. dose gis fra helsetjenesten.

 

Med vennlig hilsen
Lars A. Nesje
interkommunal overlege