Det er også påvist flere smittetilfeller i Salangen kommune. Ved ustrakt pendling til/fra nærliggende kommuner er det sannsynlig at det vil kunne oppstå nye tilfeller.

Det er derfor viktig at de anbefalte smittevernregler følges.  Kriseledelsen vil avholde møte i morgen tirsdag den 11.1.22, og vil komme tilbake med nærmere informasjon dersom det foreligger behov for statusoppdatering.

Lavangen kommune anbefaler at FHI sine smittevernråd følges 

Det er viktig at alle bidrar til å begrense smitte.  Vi gir nå råd slik at man unngår ytterligere belastning av helsetjenesten og unngår mer inngripende tiltak for å begrense smitte senere.

 • Ta imot tilbud om 3.dosekoronavaksine om du er innenfor målgruppen for dette.
 • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Test deg med selvtest ved nyoppståtte luftveissymptomer. Test to dager på rad dersom første test er negativ.
 • Hold en meters avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
 • Bruk munnbind innendørs på offentlige steder.
 • Bruk munnbind på offentlige kommunikasjonsmidler som buss og drosje.
 • Ved besøk i sykehjem: avtal besøk på forhånd og bruk munnbind.
 • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.
 • Reduser antall nærkontakter.
 • Vi oppfordrer alle som ikke har lastet ned FHIs SMITTESTOPP APP til å gjøre dette. Du blir da varslet automatisk dersom du har vært i nærkontakt med smittet.
 • Er du nærkontakt og vaksinert ønsker vi fortsatt at du tester deg og alltid tar test hvis det oppstår symptomer.
 • Ved positiv selvtest må denne bekreftes ved legekontoret.

Både vaksinerte og uvaksinerte skal bruke munnbind ved pasientnært arbeid i sykehjem.

For å sikre hurtig svar og begrense smittespredning, gjennomføres selvtesting hjemme. Ved mistanke om luftveisinfeksjon, deles det ut gratis testsett. Inntil videre skjer utdelingen ved legekontor. De som har positiv test dvs. påvisning av smitte, bes bestille test via ReMin slik at smitte registreres og råd kan gis.