Det ble i ettermiddag påvist koronasmitte hos en ansatt ved Lavangsheimen.  Vedkommende har ikke vært i omfattende kontakt med beboere.  

Majoriteten av beboerne og ansatte er fullvaksinerte.  Risikoen for videre spredning anses for å være liten.  Smitten er påvist via en kjent smittevei og det foreligger således ikke mistanke om smittespredning ellers i kommunen. 

Ansatte som har vært på jobb de aktuelle dagene tidligere i uken og alle beboerne ved Lavangsheimen er testet.  Svar på PCR-tester forventes å foreligge tidligst lørdag ettermiddag. 

Besøk på Lavangsheimen gjøres kun etter avtale.

 

Kriseledelsen