I Lavangen kommune er det registrert 4 nye personer, totalt er det nå registrert 21 smittede personer.   

Sålangt er det ingen stor smittespredning i samfunnet, og det ansees å være en kjent smittevei.  Smitteutbruddet kan relateres til Lavangsheimen. 

Det er foretatt testing i dag.  Testresultater forventes å foreligge de nærmeste dagene. 

 

Lokal korona-telefon til Astafjordlegen: tlf. 930 98 402 (besvares mellom 08.00-23.00) 

 

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI. 
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

Kriseledelsen