Det er i dag meldt om en positiv prøve hos en voksen i  kommunen. Det er ukjent smittevei for denne. Ettersom mange elever i 1. og 2. klasse ved Lavangen skole  i dag hadde symptomer på øvre luftveisinfeksjon og den positive prøven kunne spores til kontakt med elever i disse klasser,  ble det valgt å teste alle elever i dag. Alle elever som er testet har vært negative på hurtigtest. 

Det vil imidlertid være PCR prøvene som vil være avgjørende for å avklare situasjonen videre.  Det vil komme svar på disse tidligst i kveld, men mest sannsynlig i morgen. Vi ber om at elever som har symptomer på luftveisinfeksjon holder seg i karantene inntil prøvesvar. Skulle noen få symptomer på luftveisinfeksjon bør de teste seg påny og holde seg i karantene. Elever som ikke har symptomer og har testet negativt på hurtigtest trenger ikke å være i karantene, men det er fint om en begrenser antall personer man har kontakt med inntil negativ PCR svar eller ny beskjed fra kommunen. 

 

Med hilsen
Kjell-Are Pettersen
Ass. Kommuneoverlege i Astafjordlegen