I Lavangen kommune er det registrert 1 ny smittet  i dag, totalt er det nå registrert 22 smittede personer.   

Det nye smittetilfellet er relatert til Lavangen skole hvor en elev som har vært på skolen i dag er smittet.  Elev som tidligere har blitt smittet som nærkontakt har ikke oppholdt seg på skolen og har således ikke bidratt til smittespredning. 

Foresatte til elever i aktuelle klasser vil bli varslet nærmere gjennom ordinære varslingsrutiner mellom skole – hjem. 

 Det jobbes videre med å få kartlagt evt. videre spredning.  

  • Lavangen skole og Lauvmakken barnehage drives inntil videre som normalt. 
  • Lavangsheimen er stengt for besøkende. 
  • Lauvhallen og svømmebassenget er fortsatt stengt .  Dette for frigjøre personell til kritiske arbeidsoppgaver i PRO-avdelingen. 

Det er fortsatt en sterk anbefaling om: 

  • Bruk av munnbind på offentlige steder og transportmidler 
  • Opprettholde minimum 1 meters avstand. 
  • God håndhygiene. 
  • Personer som er syke oppfordres til å holde seg hjemme. 
  • Bruk av hjemmekontor der dette er mulig. 
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner bør ha lav terskel for å teste seg. 

 

Lokal korona-telefon til Astafjordlegen: tlf. 930 98 402 (besvares fram til 23.00) 

Koronatelefonen stenges fra i morgen.  Evt. henvendelser skjer videre til legekontoret, tlf.nr.  77 17 40  00 mellom kl 0830-1100 og 1300-1430. 

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI. 
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

Kriseledelsen