Det er i dag påvist 8 smittede i Lavangen kommune.  Smitten er i hovedsak relatert til Lauvmakken barnehage og Lavangen skole.

Som følge av pandemien er det lagt til rette for spørsmål om smitte, kan rettes til telefon 922 38 884 fram kl 2000 i dag, og fra kl 0800 til kl 2000 onsdag og torsdag denne uke.

Link til smittevernregler.

Oppdaterte karanteneregler pr. 18.1.22

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en smittet person skal i smittekarantene i 10 dager etter siste nærkontakt.

Man skal teste seg så snart som mulig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

I tillegg kan karantenen avsluttes ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten..

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.

De som bor sammen med den smittede og ikke kan holde nok avstand, skal telle 10 karantenedøgn fra den smittede har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Man kan da ta en test etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantene hvis den er negativ.

Unntak fra smittekarantene

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

  • har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato.
  • har fått oppfriskningsdose minimum 1 uke før nærkontakten, og testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.