I Lavangen kommune er det registrert 1 ny smittet i dag. Totalt er det registrert 23 smittede i dette utbruddet.

På Lavangen skole er det gjennomført selvtest av 3 berørte klasser.  Sålangt  har vi ingen informasjon om at noen har testet positivt.

Elevene skal testes i morgen fredag og på mandag for å forebygge videre smittespredning.

Det er fortsatt en sterk anbefaling om:

  • Bruk av munnbind på offentlige steder og transportmidler
  • Opprettholde minimum 1 meters avstand.
  • God håndhygiene.
  • Personer som er syke oppfordres til å holde seg hjemme.
  • Bruk av hjemmekontor der dette er mulig.
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner bør ha lav terskel for å teste seg.

Evt. henvendelser vedr. korona skjer til legekontoret, tlf.nr.  77 17 40  00 mellom kl 0830-1100 og kl 1300-1430.

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI.
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Kriseledelsen