Lavangen har i dag totalt 16 smittede personer. Smitten er i hovedsak relatert til Lauvmakken barnehage og Lavangen skole. 

 

 

Link til smittevernregler. 

 

Kriseledelsen