I Lavangen kommune er det nå registrert en ny smittet ved ungdomstrinnet i Lavangen.  Alle nærkontakter har fått beskjed.  

Under smitteutbruddet er det registrert 24 smittede. Av disse er det registrert 2 dødsfall blant de koronasmittede  tilhørende i Lavangen kommune  

Det er fortsatt en sterk anbefaling om: 

  • Bruk av munnbind på offentlige steder og transportmidler 
  • Opprettholde minimum 1 meters avstand. 
  • God håndhygiene. 
  • Personer som er syke oppfordres til å holde seg hjemme. 
  • Bruk av hjemmekontor der dette er mulig. 
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner bør ha lav terskel for å teste seg. 

 

Evt. henvendelser vedr. korona skjer til legekontoret, tlf.nr.  77 17 40 00 mellom kl 0830-1100 og kl 1300-1430. 

Nærmere råd og veiledning finnes her fra FHI. 
Mer info: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 

 

Kriseledelsen