Helsedirektoratet anbefaler nå at personer som har fått 3. dose med vaksine eller har fått to doser og deretter gjennomgått Covid-19 infeksjon i løpet av siste 3 måneder selv kan registrere positiv selvtest. Det er ikke lenger nødvendig å få denne verifisert med PCR-test ved legekontoret.  Systemet for selvregistrering er nå klar i alle kommunene i Astafjordlegen og du logger inn for selvregistrering gjennom følgende lenke: 

Selvregistrering Remin

Alle andre som tester positivt på selvtest må fortsatt kontakte legekontoret for verifisering av testen. Du bestiller time for dette ved å følge denne lenke:  

 https://timebestilling.remin.no/astafjord

Fra 26.01.22 vil det også komme en endring i karanteneregler for familiemedlemmer. Dersom du bor sammen med en som har testet positivt skal du være i 10 dagers karantene ELLER velge å ta selvtest i 5 døgn etter siste nærkontakt. I tillegg anbefales å bruke munnbind innendørs og på offentlig sted samt unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakt. 

Munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for barn i skoletiden. Dersom det oppstår symptomer skal man være hjemme og teste seg. 

For andre nærkontakter er det ikke krav om karantene, men skal teste seg på dag 3 og 5 og dersom symptomer de første 10 dager etter kontakt må en være hjemme og teste seg. 

Det er fortsatt unntak for karantene for de som har hatt Covid-19 siste 3 måneder. 

 

Astafjordlegen