I uke 2 er det hittil bekreftet totalt 35 smittede personer i Astafjord siden nyttår. 30 i Salangen, 3 i Ibestad, 1 i Lavangen, og 1 i Dyrøy. I kommunene som inngår i Astafjordlegen er smittetrykket klart høyest i Salangen.  

Strategien er felles for kommunene i Astafjord-samarbeidet. Den følger de nye nasjonale anbefalingene, men med lokale tilpasninger til smittesituasjonen i den enkelte kommune innenfor skoler og barnehager. Strategien er å forsøke å begrense/kontrollere smitteutbredelsen slik at samfunnskritiske funksjoner kan opprettholdes og at vi unngår smittetopper som fremtvinger mer inngripende tiltak og konsekvenser. 

Kriseledelsen i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy besluttet derfor i møte 14. januar at: 

  • Nasjonale tiltak og anbefalinger følges, men med følgende presiseringer knyttet til lden okal smittesituasjonen: 

  • I Salangen videreføres gult tiltaksnivå i barne- og ungdomsskolen samt barnehage på grunn av pågående smitte. Tiltakene revurderes ukentlig. Sjøvegan videregående skole tas ned til grønt nivå mandag 17. januar etter en samlet vurdering. Årsaken til at videregående går til grønt nivå er at de undervisningsmessige konsekvensene av et strengere tiltaksnivå er mer krevende å håndtere enn på lavere trinn. Derfor er det ikke vurdert som forholdsmessig at videregående skole har et høyere tiltaksnivå foreløpig.  

  • I Lavangen, Dyrøy og Ibestad videreføres grønt nivå i skoler og barnehager med bakgrunn i lite lokal smitte.  

  • Vi vil oppfordre alle til å opprettholde godt smittevern i rammen av de nye nasjonale tiltakene og spesielt:  

  • Bruk munnbind på offentlige steder og der avstandsregelen ikke kan overholdes  

  • Hold 1-meteren 

  • Hold deg hjemme hvis du er syk 

  • Test deg ved luftveisinfeksjoner, og rapporter ev. positiv hurtigtest til din lokale helsetjeneste  

 

Lavangen
Det er ikke registrert flere smittede i Lavangen i de siste dagene.
F.o.m. mandag den 17.01.22. driftes skole og barnehage etter grønt nivå.

Etter nye nasjonale føringer har kriseledelsen i Lavangen valgt å gi adgang til at Adrenalin kan gjenåpnes. Adrenalin vil selv gi ut nærmere informasjon om begrensninger i f.h.t. antall og hvordan hygienetiltakene skal ivaretas.