Kl 20.00

Smittesituasjon i vår region er dessverre i forverring, og Hålogalandsregion har nå et av landets høyeste smittetrykk med mer enn 150 smittede de siste ukene. Flere av utbruddene er med den mer smittsomme delta varianten. I Sortland og Harstad er det større utbrudd på gang, og det må påregnes økt smitterisiko i hele vår region de nærmeste dagene.

Alle steder der mange mennesker er samlet medfører økt risiko, og mange har blitt smittet i private sammenkomster og på utesteder. Eget smittesporingsteam er etablert, bemanningen er styrket gjennom helg og kommende uke. Vi samordner, med lokale tilpsninger, tiltakene i Ibestad, Salangen, Lavangen, Dyrøy med  Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad for å bringe utbruddet under kontroll – etter anbefaling fra FHI.

I dag er totalt 26 personer fra Salangen, Lavangen og Ibestad testet i Salangen. En ny person bosatt i Salangen har i dag testet positivt på hurtigtest. Status i være kommuner er nå:

 • Salangen: 2 smittede personer er isolert, og 21 personer er satt i karantene.
 • Lavangen: 1 smittet person er isolert, og 11 personer er satt i karantene.
 • Ibestad: avventer prøvesvar: 6 personer er satt i karantene.
 • Dyrøy: Foreløpig ingen kjente smittetilfeller.

På bakgrunn av den situasjon som er oppstått ber vi våre innbyggere om å bidra til rask innføring av følgende tiltak som står i effekt frem til og med 30. juli for å bremse videre smittespredning og hindre mer inngripende tiltak i det videre:

Generelt:

 1. Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter. Respekter dersom smittesporingspersonell anbefaler ventekarantene slik at vi slipper å forskriftsfeste dette. Ventekarantene er den mest effektive måten å bidra til å gjøre oppgaven for smittesporingspersonellet overkommelig.
 2. Vis varsomhet ved sosial kontakt, reduser besøk i private hjem og overhold smittevernreglene!
 3. Bruk munnbind! På kjøpesenter, i taxi, på bussen, butikker, cafeer og restauranter, religiøse seremonier som begravelser og gudstjenester.
 4. Reduser unødig reiseaktivitet til steder der det må påregnes større smittefare.

 

For serveringssteder gjelder særskilt:

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift med god hygiene.
 • 1 meters grensen må overholdes til andre enn egen familie/kohort.
 • Alkohol må kun serveres ved bordene, og det skal være sitteplass til alle gjester.
 • Registrer kontakt opplysninger på alle gjester for bruk i senere smittesporing. 
 • Munnbind bør brukes ved all forflytning i lokalet, men kan tas av når en sitter ved bordet.
 • Serveringspersonell bør bruke munnbind.
 • Alkoholservering anbefales avsluttet etter 2400, og nye gjester bør ikke slippes inn etter 2200.  

 

Vi oppfordre alle, nok en gang, til å ta et tak for å bremse videre utbredelse av smitte slik at vi unngår en mer alvorlig situasjon med omfattende og inngripende tiltak, og konsekvenser for pågående vaksinasjon.

 

Med vennlig hilsen
Kriseledelsen 

Kl. 13.00

Det har vært åpen teststasjon den 2507 i Salangen klokken 1130. I dag har talt har 26 personer testet seg. En ny person bosatt i Salangen har i dag testet positivt på hurtigtest. 

 • I Salangen er 2 personer isolert og 21 personer i karantene. 
 • I Lavangen er 1 person isolert og 11 personer i karantene
 • På Ibestad er nå 6 personer i karantene. 

Det vil være åpen teststasjon i morgen både i Salangen, Lavangen og Ibestad. 

Vi minner alle på viktigheten av å la seg teste selv med lette luftveissymptomer slik at man raskt kan stoppe evt spredning av viruset, holde avstand og ha god  håndhygiene. 

Med hilsen

Kjell-Are Pettersen
Ass. Kommuneoverlege i Astafjordlegen