For å redusere smittefaren stenges Servicebygget for besøkende fra og med mandag 16. mars. Henvendelser til kommuneadministrasjon skjer pr. mail og telefon.   

Hovednummer Lavangen kommune:    tlf.  77 17 65 00 eller  922 11 415.
E-post: post@lavangen.kommune.no