Begge stillingene er 20 %, totalt 40 %. Tiltredelse snarlig.

Vi er et sokn med en kirke. I tillegg til de utlyste stillingene består staben av sokneprest og kirkeverge. Vi er en liten stab som er avhengige av å samarbeide med hverandre.

20 % fast stilling som menighetsarbeider med ansvar for trosopplæring

Arbeidsoppgaver

- Planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak i henhold til trosopplæringsplanen

- Bidra til å rekruttere og inspirere frivillige medarbeidere

- Delta på enkelte gudstjenester tilknyttet trosopplæringstiltak

- Ha sete i barne- og ungdomsutvalget

Kvalifikasjoner

- Utdanning innen pedagogikk, kristendom eller musikk/drama

- Andre med annen utdanning/bakgrunn kan søke

- Kunnskap om samisk språk og/eller kultur vektlegges

Personlige egenskaper

- vi søker en medarbeider som formidler kristen tro og verdier med glede og engasjement

- selvstendig og har evnen til å samarbeide

- personlig egnethet vektlegges

Annet    -Påregne noe kvelds- og helgearbeid

20 % fast stilling som kirketjener

Arbeidsoppgaver

- tjeneste ved gudstjenester på søn- og helligdager og ved kirkelige handlinger

- tilsyn og mindre vedlikehold av kirken

- renhold av kirken

Personlige egenskaper

- vi søker etter en person som er fleksibel og samarbeidsvillig

Nødvendig opplæring vil bli gitt

FELLES: Vi tilbyr

  • Et hyggelig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
  • Pensjonsordning i KLP

Annet

  • Søkeren må være medlem i Den norske kirke
  • Godkjent politiattest leveres ved ansettelse

Nærmere opplysninger fås hos kirkeverge Tonje Østvik, tlf 922 39 786, eller prest Stig Kaarstad tlf 472 82 892. Søknaden sendes på mail til: post.lavangen@kirken.no

Søknadsfrist: 3.1.2020

Stillingene kan kombineres hvis ønskelig.