Lag og foreninger som har fått tildelt trenings- og brukstid i bassenget kan fra nå av ta bassenget i bruk!