Stiftelsen Norsk Kulturarv har fått rekordbevilgning fra Stiftelsen UNI. I 2019 er det fokus på  to områder:   

  • Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs "uthusprosjekt" i Nord-Norge - "Uthus i nord"
  • Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarvs tradisjonelle "Ta et tak" - aksjon

Les om prosjektene i pressemeldingen fra stiftelsen Norsk Kulturarv

Søknadskjema om mer informasjon finner du på www.kulturarv.no