Mannskap fra teknisk, brannmannskap, Lavangen maskin og Lavangen elektro  som jobber for at vi skal få vann i kranene gjør en formidabel innsats.
Har i dag sammen med kommunedirektøren vært på befaring ved Sandneselva og sett hvilke utfordringer kulden gir.

Stor takk til mannskapet som står på!

 

Med vennlig hilsen

Loabága suohkan/Lavangen kommune
Hege B. Myrseth Rollmoen
Ordfører