I uke 25 (17.-20.06.19) vil det pågå vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet. Det kan derfor bli forstyrrelser på vanntilførselen.

 

Teknisk