Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til
hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Tidligstemmegivning samisk tekst.