Språk, særlig morsmål, er en grunnstein i ulike folks kulturhistorie, tradisjoner, levesett og identitet.

På den internasonale morsmålsdagen vil vi synliggjøre Norges urfolksspråk, samisk, som i internasjonal sammenheng er karakterisert som truet. Et truet språk defineres som språk med nedgang i antallet barn som kan snakke språket. Derfor deltar Lavangen kommune i Sametingets Les for meg!-prosjekt hvor formålet er å støtte lesing, språkutvikling og språkvalg hos samiske småbarnsfamilier.

På helsestasjonen deles det ut samisk gavebok til barn på 8 månederskontroll og på biblioteket kan du hente samisk bokgave til 2-åringer og 4-åringer.

Les mer om Les for meg!-prosjektet på Sametingets hjemmeside

Loga munnje! - giella álggu rájes - Sametinget