Lavangen skole har behov for lærervikarer fra nytt skoleår 2018/19. Du må være over 18 år. Helst må du ha studiekompetanse fra videregående skole eller tilsvarende. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for undervisningsarbeid. Ta gjerne kontakt med Lavangen skole - rektor tlf. 771 76 520 eller undervisningsinspektør tlf. 771 76 521 om du ønsker å vite mer.

Det er også behov for vikarer som assistent både ved Lavangen skole og ved skolefritidsordningen.

Om du er interessert - sendt mail til elisabeth.tobiassen@lavangen.kommune.no eller til postmottak@lavangen.kommune.no. Du kan også sende pr. post til: Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll. Skriv kort litt om deg selv (utdanning og praksis),  telefonnummer og på hvilket arbeidssted du ønsker å være vikar. Gjerne også om du er tilgjengelig hver dag eller ikke.