Invitasjonen gis i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

Les Riksantikvarens invitasjon

[I brevet står fristen 01.04,  men den gjelder for fylkeskommunene som tar imot søknadene]

Søknaden sendes innen 01.03.22 til:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Seksjon for kulturarv
Postboks 701
9815 VADSØ

Eller send søknaden på e-post til postmottak@tffk.no Merk søknaden: Historiske ferdselsårer ved Marit Chruickshank.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune v/ Marit Cruickshank tlf. 941 53 691