Troms fylkeskommune viser til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms Fylkeskommune inntil kr 500 000,- til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke. Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd under støtteordning Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 1. september 2018

Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på Regionalforvaltning.no.

Frivillige organisasjoner kan også henvende seg til den ansvarlige vannområdekoordinatoren for å få flere opplysninger og veiledning i forhold til søknadsprosedyren.For vår kommune:
Viktor Lavik viktor.lavik@lenvik.kommune.no tlf. 480 47 237.

 

Troms fylkeskommune