Situasjonsoppdatering lokalt:

«Pr. 12. mars er det bekreftet 1 person med påvist Koronasmitte i Lavangen. Smitten er sporet til utenlandsreise. Utover dette foreligger ingen positive prøver i Salangen og Ibestad».

Generelt gjelder følgende intensjon for å redusere omfanget av unødige spørsmål til kommunal administrasjon og helsetjeneste:

«Ved tvil om forståelse av tiltakene skal strengeste – sikreste tolkning legges til grunn»

Følgende gjelder videre:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Koronasmitte (Covid-19) og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet med hjemmel i smittevernloven vedtatt stenging av:

 1. Barnehager
 2. Barneskoler
 3. Ungdomsskoler
 4. Videregående skoler
 5. Universiteter og høyskoler
 6. Andre utdanningsinstitusjoner.

Skoler og barnehager stenges fra 12. mars 1800 til 26. mars, i første omgang. Det vil fra neste uke bli gitt ulike oppgaver til elevene som de skal jobbe med hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer direkte fra skolen. 

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:
Foresatte som må på jobb og har kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud om å levere i barnehage og skole tom. 4. klasse, fra mandag 16. mars. Kritiske behov dekkes også fredag 13. mars. Tilbudet gjelder til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. De som trenger et slikt tilbud, tar kontakt med rektor eller styrer i barnehagen. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er et mål å få færrest mulig unger i barnehage og skole for å holde smittepresset nede, og hindre spredning.

Helsedirektoratet har også med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot/stenging av:

 1. Kulturarrangementer
 2. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 3. Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 4. Treningssentre
 5. Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 6. Svømmehaller, badeland og liknende

 

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven gjort følgende vedtak:

 1. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.
 2. Helsepersonell frarådes å foreta unødige innenlandsreiser med kollektivtransport som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det helt nødvendige.

 

Helsepersonell som omfattes av forbudet

Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket.

Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

Ytterlige tiltak, og oppfølging av tidligere lokale tiltak:

 1. Idrettshaller er stengt. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 2. Eldresenter og sykehjem er stengt for besøkende inntil videre. Pårørende kan i særskilte tilfeller slippe inn etter avtale med ledelsen.
 3. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 4. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 5. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon, i noen tilfelle ved at man kjører med egen bil til Helsesenteret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.
 6. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 7. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 8. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 9. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 10. Rengjøring av kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
  1. Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 11. Det skal tilrettelegges for, og trenes på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet, møter, undervisning, arrangementer etc.
 12. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevernteam vil gis.
 13. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 14. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

Legekontoret har telefon 77174000. Legevakten har telefon 116117

Egen Korona informasjonstelefon er opprettet. Åpner fredag 13.03. Tlf: 400 07 218.

Telefontid: Hverdager 08.30-12.00. Bemannet av helsepersonell.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no

 og på Helsenorge www.helsenorge.no

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen

Salangen, Lavangen og Ibestad