Hålogaland Ressursselskap har laget en ny side for tømmekalender 2017 og har dermed ikke  en felles kalender for hele kommune som før. Du skriver inn din veiadresse + Lavangen - og du får oversikt over datoer.


Tømmekalender