Bakgrunn
I Lavangen er det mange aktive lag og foreninger. Møteprotokoller og ulik korrespondanse tas vare på. Dette er lagets arkiv og det inneholder lagets historie. Lagets historie er også lokalhistorie. Arkivmaterialet ligger gjerne mer eller mindre "usikret" rundt om "på bygda". - Noe hos lederen som var for 10 år siden - og noe hos dagens sekretær? Lagene har kanske ikke helt oversikt over hva som er hvor?  Arkivmaterialet kan i verste fall gå tapt, glemmes eller bli kastet.
Leder av levkårsutvalget Hege M. Rollmoen ønsker at kommunen skal gi et arkivtilbud til lag og foreninger som ikke har egne lokaler. Levekårsutvalget har behandlet saken, og et positivt vedtak er fattet (hele vedtaket kan du lese nederst på denne siden).

Lokal brannsikker oppbevaring
Vi kjøper inn brannsikre arkivskap etter innmeldt behov/avtaler.  Hvert skap består av 4 skuffer for A4, og hver skuff har eget kodelås. Hver skuff koster kr 6500,-. Prisen er en engangssum for laget som dekker innkjøpet. Skapene skal stå på kontor knyttet til biblioteket. Skuffen(e) er tilgjengelig i bibliotekets åpningstid  - og innholdet er kun tilgjenglig for laget som eier skuffen.

Er ditt lag interessert?
Meld til oss innen 20. mars 2019 om du/dere vil kjøpe en skuff eller flere. Engangspris pr. skuff er ca. kr 6500,- .
Send e-post til postmottak@lavangen.kommune.no
Har du spørsmål: Ta kontakt med Anne Strømmesen tlf. 906 57194/ e-post

Forbehold
For å kunne kjøpe inn 1 skap  må vi først selge alle 4 skuffene. For å kjøpe inn 2 skap må alle 8 skuffene selges. Osv.  På bakgrunn av behov og bestilling er planen å ha tilbudet på plass fra og med 01.01.2019.

Brannsikkert arkivskap med kodelås (ill.foto fra KontorDesign)

 

Har dere store mengder arkivmateriale - eller er laget nedlagt?
Har du arkiv etter et lag som er nedlagt? Har laget ditt mye arkivmateriale? Mye gammelt? Kanskje kan løsningen være avlevering til Arkiv Troms?

Vedtak fra møte i levekårsutvalget 03.09.18 sak 35/18:
1. Lavangen bibliotek tilbyr lagerplass til arkiv for lokale lag og foreninger.
2. Lag som ønsker tjenesten inngår skriftlig avtale med biblioteket og betaler en engangssum.
3. Lagets engangsbetaling dekker innkjøp av låsbart og brannsikkert arkivskap.
4. Arkivets eier har tilgang til sitt arkiv i bibliotekets åpningstid.

 

 

Lavangen bibliotek