Midtre Hålogaland friluftsråd kjører igang turkonkurranse "Mørketidslys".

I Lavangen er det: Elvestien, Stormyrhuken, Sandnesodden, Nesset, Påskehågen og Bjørnhuken som er utvalgte turmål. Turperioden går fra 9.januar til 28.februar og alle som har gått mer en 10 forsjellige turmål er med i trekningen av flotte premier. 

Les om konkurransen her