I dag var den nasjonale barnehagedagen 2020. Dagen ble markert for å synliggjøre hva tilhørighet er og det å være inkludert i barnehagehagefellesskapet. 

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

Årets slagord var: Ulike sammen.

 

Lauvmakken barnehage markerte med plakater fra land barna i barnehagen hadde tilknytning til.

 

bhg.jpg