Kirkens SOS er en åpen og inkluderende tjeneste som ønsker å være her for alle, uavhengig av religion, etnisitet og legning. Derfor ønsker Kirkens SOS Nord-Hålogaland å undersøke om det er et behov for krisetjenesten vår på tre samiske språk.  

Mer informasjon om undersøkelsen og linken til selve undersøkelsen finner du her:
https://www.kirkens-sos.no/artikkel/2020/unders%C3%B8kelse-er-det-behov-for-krisetjeneste-p%C3%A5-samisk

Se også facebook siden deres:
https://www.facebook.com/kirkenssostromso