I 2017 ble Ungdata gjennomført over hele landet, også i Lavangen. Hvordan er det å vokse opp i ulike steder i Norge? Hele ungdomskolen deltok, 44 elever. Her fikk elevene spørsmål om mye som angår dem og det de gjør. Alt fra lekse,rus, foreldreinvolvering, fritid osv.

Les resultatet av undersøkelsen her: http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Troms/Loabak-Lavangen

Alle temaene i undersøkelsen har underspørsmål som du kan hente ut her:http://www.ungdata.no/Kart?kommune=Loab%C3%A1k%20-%20Lavangen

Rektor Dagfinn Antonsen