Ungdomsrådet er et kommunalt rådgivende organ. Rådet er oppnevnt av kommunestyret, selv om de er ikke valgt politisk, regnes de som folkevalgte. Medlemmer av ungdomsrådet kan velges inn i ulike råd, utvalg og kommunestyret. De har rett til å uttale seg i saker som gjelder unge, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Ungdomsrådet velges for 2 år.

Medlemmer 2021-2023

  • Tayba Jaly - leder
  • Thea C. Bakkeid - nestleder
  • Amalie Berg
  • Ailo Skavholm
  • Thomas H. Johansen
  • Varamedlem: Ida Nilsen

 

Ungdomsrådet er flinke til å skape store og små aktiviteter for alle, ikke bare for ungdommer. Slik som Rockness. 

 

Stortingsrepresentantene våre Sandra Borch (Sp) og Cecilie Myrseth (Ap) startet sin polititiske karriere i Lavangen ungdomsråd.