UngePårørende.no er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende.
Informasjonen på siden er utviklet i samarbeid med psykiater Anne Kristine Bergem. Alle som svarer på chat, telefon, SMS og brev er fagpersonell med taushetsplikt og de har plettfri vandelsattest.

UngePårørende.no driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret.

UngePårørende.no