På grunn av sykdom er det stort frafall, og møtet er derfor utsatt. Nytt tidspunkt kommer