Det var 1043 innbyggere i 2019, gjennom de siste 20 år (siden 1999) kan man se en forsiktig endring av bomønsteret til lavangsværingen. Hesjevik, Røkenes og Tennevoll har styrket seg, Kjeiprød og Aa har hatt nedgang. Fossbakken har sin spesielle beliggenhet ved E6 og har hatt positiv utvikling. 

Lavangsværinger er svært glade i sin grend. Lotternes, Rød, Øverdalen, Marines er eksempler på lokale navn som blir brukt i dagligtale. Feks: En lavangsværing fra Marines, er ikke fra Kjeiprød. En lavangsværing fra Rød, er ikke fra Lia - de lokale navnene er viktig adresse for lavangsværingen. 

Antall eneboliger i Lavangen er 459, 78% eier sine egne boliger. Det er 41 tomannsboliger og 28 rekkehus. I tillegg er det 189 hytter

Prisnivået på boliger er lavt. Antall solgte boliger på år siste tiår varierer fra 3 til 11. Det bygges få nye boliger, de siste fire årene er det fullført ni boliger. 

 

Bokvaliteten hos oss er så god, at over 160 innbyggere velger å bo her men pendle ut av kommunen for å komme til jobben sin.