Intervall mellom dose 2 og dose 3 skal være minimum 20 uker. Personer som har sykdommer eller helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdom om en blir smittet med korona, bør vaksinere seg med en oppfriskningsdose. Dette gjelder også gravide. Til nå gir vi time til alle som er innenfor på intervall, så får heller hver enkelt ta kontakt dersom timen ikke passer eller en ikke ønsker vaksine. Dersom du ikke har fått tilbud om oppfriskningsdose, ta kontakt. Det er også fortsatt mulig å få første dose med vaksine mot covid-19 om en ikke har tatt det tidligere. 

Personer som skal ha tre doser i grunnvaksinasjonen kan få en dose 4 som oppfriskningsdose. Dette gjelder personer som bruker immundempende medikamenter eller har fått beskjed fra sykehus om å ta en dose 4. Ta gjerne kontakt med vaksinekoordinator om det gjelder deg. 

 

Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år. 
De mellom 16 og 18 år bør ta to doser med vaksine, intervall 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2. 
De mellom 12 og 15 år har fortsatt tilbud om å ta en dose med vaksine dersom de ønsker det. Ta kontakt med vaksinekoordinator eller helsesøster for tildeling av time. 

 

Det tilbys nå også vaksine til barn født 2010 til 2016 (og barn som er født i 2017 som er fylt 5 år)
Det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine).
Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon. 

 

Ta kontakt på tlf 95967346 eller 92229467
Ingrid Lambertsen