Vi holder på med siste rest av 2. doser i gruppen over 18 år. Parallelt vaksinerer vi også ungdom mellom 12-15 år og 16-17 år. Det er likevel mulig å ta kontakt for å bli satt opp på time dersom en ikke har fått vaksine mot covid-19 til nå, men det er ikke sikkert at det blir vaksinering hver onsdag fremover. Det hele må planlegges litt mer, da vi må bestille doser 14 dager før vi får de levert til kommunen. 

I tillegg skal det nå settes dose 3 til enkelte grupper. Legger ved informasjon om hvem dette gjelder, og de bes ta kontakt med vaksinekoordinator (95967346) for planlegging av time.

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som anbefales 3. dose: 

Gruppe 1:
Organtransplanterte 
Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2:
Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte for vaksinasjon. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.


Ingrid L.