• Vi er i gang med vaksinering. Vi følger de nasjonale råd hvor beboere på sykehjem er prioritert. Du kan følge planlagt vaksinering lenger ned på siden. 
 • Så lenge man har få antall vaksiner vil det meste av vaksinering skje på helsesenteret. 
 • Det er trolig at man fra første halvdel av februar vil få et større antall vaksiner og at vaksinering da vil skje ved Lauvhallen. 
 • I starten når vi har få antall vaksiner vil vi ta direkte kontakt med hver enkelt i prioritert rekkefølge etter alder - hvor de eldste kontaktes først. Vi vil også sende ut tekstmelding på telefon om tidspunkt og sted for vaksinering.  
 • Når vi etter hvert får mange vaksiner vil det bli digital påmelding hvor adresse og tidspunkt for dette vil bli annonsert bla her.  
 • Vi vaksinerer fortløpende etter hvert som vi får doser med vaksine. Det er FHI som bestemmer hvor mange doser hver kommune skal få.
 • Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen. 
 • Vaksinen er gratis og frivillig.
 • Vi følger råd fra FHI om hvem som skal vaksineres først. Les mer på fhi.no.
 • Brosjyre: Koronavaksinen på 1-2-3/Brief information about coronavirus vaccine
Antall personer i Lavangen som har fått Covid-19 vaksine: 
06.01.21: 5 personer (5 beboere ved sykehjemmet er vaksinert)
13.01.21: 7 personer (totalt 11 personer ved sykehjemmet er nå vaksinert)
20.01.21: fortsetter å vaksine beboere på sykehjemmet
 
Planen videre: 
Vi håper å kunne  starte vaksinering av personer over 85 år fra 27.januar 2021. Det vil komme mer informasjon om dette når vi får beskjed om vaksinelevering.
Denne aldersgruppen vil også bli varslet pr telefon.

 

 

Prioriteringene er gjort  i tråd med FHI sine føringer datert 5. januar 2021:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
    OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Inntil 20 % av tildelt vaksine kan benyttes av til utvalgte grupper helsepersonell fra uke 2.

 

 

Astafjordlegen