Oppdatering 26.07.21; Registrer deg i vaksinekø

Logg inn og registrer deg i vaksinekø, alle som registrerer seg vil nå få tilbud om time
Jeg vil registrere meg i vaksinekø.

- etter du har registrert deg, vil du få sms og beskjed om å bestille time

 

Ønsker du ikke vaksinen?
Logg inn og klikk av for valget "Jeg ønsker ikke vaksinen".

Oppdatert informasjon pr. 19.07.21

Ferie og vikar
Vaksinekoordinator Ingrid Lambertsen har ferie i uke 29-30-31-32. Henvendelser i disse 4 ukene gjør du til tlf. 915 55 724 (telefonen er registrert på hjemmesykepleien).
Om du ikke får svar er det lurt å sende sms til dette telefonnummeret slik at vikar kan ta kontakt med deg når hun er på jobb. 

Vaksinering hver onsdag fortsetter
Vi fortsetter med vaksinering hver onsdag. Som før er det vanskelig å planlegge langt frem i tid, da vi ikke har oversikt over antall doser for mer enn en til to uker frem.
I uke 29 blir personell i skole, barnehage og SFO prioritert. I uke 30 fortsetter vi med gruppe 8 og klarer så vidt å begynne på gruppe 9, det vil si at vi begynner på årskull 1967. 

Registrer deg i vaksinekø
Vi vil fortsatt oppfordre alle over 18 år som ønsker vaksine om å registrere seg i vaksinekø. Dette vil lette arbeidet for de som skal kalle inn til time, og du vil da bli kontaktet på SMS når det er din tur til å bestille time. Det er også viktig å gi tilbakemelding til vaksinekoordinator om du ikke skulle være hjemme i aktuelt tidsrom, slik at du kan settes opp på et annet tidspunkt.
Jeg vil registrere meg i vaksinekø.

Ønsker du ikke vaksinen?
Vi ønsker at du som ikke vil ha vaksinen om å registrerer deg med valget "Jeg ønsker ikke vaksinen".

Barn og unge med spesiell risiko
Vil også gjenta at det er kommet nasjonale anbefalinger hvor også barn og unge over 12 år kan tilbys vaksine. Det er kun barn og unge med spesiell risiko. Det er nevnt alvorlige komplekse nevrologiske sykdommer og syndromer samt kreft og alvorlig immunsvikt, nyresvikt og Down syndrom. Ber om at du kontakter fastlege for prioritering hvis du har barn i denne risikogruppen.

 

Ingrid Lambertsen

Koronavaksinering pr 18.06.21

Vi fortsetter med vaksinering hver onsdag. Det er fortsatt vanskelig å planlegge lenger enn en uke frem i tid, da vi ikke får beskjed om antall doser før uka før. Vi holder nå på med risikogruppe 5, 6 og 7. Slik det ser ut nå er vi ferdig med dette til første uka i juli (07.07.21). Vi går deretter over til gruppe 8 (1957-1966). Vi vil oppfordre alle over 18 år som ønsker vaksine om å registrere seg i vaksinekø, selv om de kommer i en gruppe etter gruppe 8. Dette vil lette arbeidet for de som skal kalle inn til time, og du blir da kontaktet på SMS når det er din tur. 

 

OBS. Ikke sett deg opp på time før du har fått beskjed om at det er din tur.

 

Ved spørsmål ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen på tlf. 95967346

 

Koronavaksinering pr 09.06.21

Vi fortsetter med vaksinering hver onsdag. Det har tatt seg litt opp med antall doser, men vi vet dessverre ikke hvor mye vi får før uka før de skal settes. 

16.06.21 starter vi opp med vaksinering av personer i risikogrupper 5,6 og 7. Vi er forhåpentligvis ferdige med disse i begynnelsen av juli. Vi skal deretter over i gruppe 8 som er personer født mellom 1957-1966. Det er da viktig at disse registrerer seg i Remin, slik at de kan gis tilgang når det er deres tur. 

Vi vil fortsatt oppfordre alle i alle aldersgrupper til å sette seg på venteliste da dette vil lette jobben for vaksinasjonsarbeidet. 

OBS. Ikke sett deg opp på time før du har fått beskjed om at det er din tur. 

Ved spørsmål ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen på tlf. 95967346

Koronavaksinering pr 27.05.21

Vi fortsetter med vaksinering hver onsdag. Det har tatt seg litt opp med antall doser, men vi vet dessverre ikke hvor mye vi får før uka før de skal settes.

Når vaksinering er utført 02.06.21 skal vi ha fått vaksinert personer født tom februar 1956. Vi vil derfor fortsette med årskull 1956 uka etter (uke 23), og deretter går vi over til å vaksinere personer i risikogruppe 5, 6 og 7. Hvor fort dette går avhenger av hvor mange doser med vaksine Lavangen kommune får tildelt. Det er også viktig at alle som skal inn i disse risikogruppene registrerer seg via kommunens nettsider.

Vi vil også oppfordre alle som ønsker vaksine om å registrere seg på venteliste via kommunens side. Dette vil lette arbeidet for vaksinatører i ferieavviklingen, og gjør også at den enkelte kan bestille time selv når de blir gitt tilgang til dette. 

Ved spørsmål ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen på tlf. 95967346

Koronavaksinering pr 19.05.21

Vi fortsetter med vaksinering hver onsdag. Det har dessverre kommet lite doser de siste ukene, noe som medfører at det også 26.05.21 så og si kun vil være vaksinering med dose 2. Vi håper at antall doser tar seg opp snart, og vil legge ut informasjon fortløpende. Det er ennå noen uker til vi er ferdig med aldersgruppen 74-65 år, men vil likevel oppfordre alle med underliggende sykdommer i aldersgruppene under 65 år å registrere seg i remin slik at de kommer i riktig prioriteringsgruppe.

Ved spørsmål ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen på tlf 95967346.

Koronavaksinering pr 12.05.21

Vi fortsetter med vaksinering hver onsdag. Det har dessverre kommet lite doser de siste ukene, noe som medfører at det 19.05.21 så og si kun vil være vaksinering med dose 2. Vi håper at antall doser tar seg opp snart, og vil legge ut informasjon fortløpende. Det er ennå noen uker til vi er ferdig med aldersgruppen 74-65 år, men vil likevel oppfordre alle med underliggende sykdommer i aldersgruppene under 65 år å registrere seg i remin slik at de kommer i riktig prioriteringsgruppe.

Ved spørsmål ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen på tlf 95967346.

Koronavaksinering pr 05.05.21:

Vi fortsetter vaksinering hver onsdag. Det vil nå være mulig for alle som er bosatt i Lavangen og er født fom 11.05.53 tom 16.05.54 å bestille time for koronavaksine. Det er lagt ut ledige timer for dette og vaksinering vil skje den 12.05.21

 

Hvis det fortsatt er noen født før dette og ikke har fått tilbud må de ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen tlf 959 67 346.

Koronavaksinering pr 28.04.21

Vi fortsetter vaksinering hver onsdag. Det vil nå være mulig for alle som er bosatt i Lavangen og er født fom 10.09.51 tom 20.01.53 å bestille time for koronavaksine. Det er lagt ut ledige timer for dette og vaksinering vil skje den 05.05.21

Hvis det fortsatt er noen født før dette og ikke har fått tilbud må de ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen tlf 959 67 346. 

 

Klikk her for å bestille time:

Timebestililng - bilde.jpg

 

 

 

Koronavaksinering pr 20.04.21

Vi fortsetter vaksinering hver onsdag. Det vil nå være mulig for alle som er bosatt i Lavangen og er født fom 30.07.48 tom 19.06.50 å bestille time for koronavaksine. Det er lagt ut ledige timer for dette og vaksinering vil skje den 28.04.21.

Alle som er født før 30.07.48 skal nå ha fått tilbud om time.

Hvis det fortsatt er noen født før dette og ikke har fått tilbud må de ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen tlf 95 96 73 46. 

Tekniske problemer med vaksine bestilling 25. mars 2021

Vi har i dag fått avklart følgende fra leverandør av registreringssystemet: Personer mellom 65-74 år kan ikke registrere ønske om Covid-19 vaksine hvis de er folkeregistrert i kommunen. Årsaken til dette er at de allerede står på listen for ønske om vaksine.

Remins administrator skal nå lage en melding til den som forsøker å sette seg i vaksinekø og er i denne aldersgruppen. 
Personer som ikke er folkeregistrert i kommunen i denne aldersgruppen bør melde seg opp, og vil ikke avvist ved forsøk på innlogging. 

Vi beklager frustrasjonen som har oppstått!

Koronavaksinering pr 08.04.21

Vi starter nå vaksinering av gruppen mellom 65 til 74 år (og personer over 18 år med særlig helserisiko). Hvis du er i aldersgruppen 65 til 74 år og er folkeregistrert i Lavangen trenger du ikke foreta deg noe. Du får beskjed fra oss når det blir din tur for vaksinering. 

Når vi er ferdig med denne aldersgruppen, vil ny informasjon komme for neste aldersgruppe.

 

 

Dersom du er over 18 år med særlig helserisiko, må du registrere deg for vaksine.

Særlig helserisiko menes:

 • Hvis du har gjennomgått organtransplantasjon * 
 • Hvis du har immunsvikt (gjelder også medfødt) * 
 • Hvis du har hatt kreft i bloddannende organer siste 5 år (for eksempel leukemi, lymfom, myelomatose) *  
 • Hvis du er under pågående kreftbehandling eller nylig har avsluttet behandling som med cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling * 
 • Hvis du har nevrologiske sykdommer med redusert hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, Down syndrom) * 
 • Hvis du har kronisk nyresykdom eller betydelig redusert nyrefunksjon * 
 • Hvis du har kronisk leversykdom eller betydelig redusert leverfunksjon  
 • Hvis du bruker immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Hvis du har diabetes  
 • Hvis du har kronisk lungesykdom inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   
 • Hvis du er overvektig med KMI >35  
 • Hvis du har demens  
 • Hvis du har kroniske hjerte og kar sykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hvis du har hatt hjerneslag 
 • Annen alvorlig sykdom hvor fastlege mener det er nødvendig å prioritere til gruppe 4

Etter du har registrert deg, er det fastlegen din som gir informasjon til vaksinekoordinator i kommunen om du skal prioriteres.

 

Med hilsen

Kjell-Are Pettersen
ass. kommuneoverlege i Astafjordlegen

Koronavaksinering pr 24. mars 2021:

Vi har satt 18 doser i dag. Det er førstegangs dose på alle sammen. Intervallet mellom dosene er økt til 6 uker mellom 1. og 2. dose noe som gjør at en får tidligere tilbud om første gangs dose. Vi mottar foreløpig kun Pfizer/BioNTech. Vi har pr. i dag kommet til alle som er født i 1940 og 1941.

For neste uke -som er påskeuken- så vil vi fortsatt motta 18 doser. Da skal det settes 11 doser med 2. gangsdoser og 7 vil få tilbud om 1. dose.

Fra uke 14 har vi fått meldt inn at vi vil motta 30 doser så da virker det til at det begynner å gå fortere. Slik som vaksineforsyningen er pr. i dag så kan det virke som at vi vil bli ferdig med aldersgruppen 75 – 84 år i løpet av uke 15 eller 16. Det vil si at etter da vil vi starte med aldersgruppen 65 – 74 år, + samtidig personer i aldersgruppen 18 – 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp som flg:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk brystkreft siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Helsepersonell prioriteres parallelt med risikogruppene.

Alle blir kontaktet pr. telefon for tildeling av time for aldersgruppen 75 – 84 år som vi holder på med pr. 24. mars 2021.

 

Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen

Tekniske problemer med vaksine bestilling 12 mars 2021:

Vår leverandør (Remin) har tidvis tekniske problemer ved innlogging. Noen kommer gjennom, andre ikke.

Om du ikke kommer inn må du ikke fortvile. Lavangen kommune vaksinerer enda årskull født i 1938/1939, så det vil bli enda en stund til du får time.

Om du ikke kommer inn, prøv igjen – ikke ring.

Du vil ikke komme raskere opp i køen selv om du melder deg tidlig  -du prøver bare å logge inn en annen dag! 😊

Vi får ett begrenset antall vaksiner hver uke, så det vil komme til å ta tid til det blir din tur.

 

Koronavaksinering pr 10. mars 2021:

Vi har mottatt 18 doser Phizer/BioNTec i uke 10. Disse dosene er fordelt slik at 11 doser gikk til dose nr 2 for de som fikk sin første dose i uke 7. Resterende 7 doser er satt som førstegangsdose på personer som er født i 1938. 

Videre har vi fått beskjed om at vi i uke 11 vil motta 12 doser med vaksine fra Phizer/BioNTec. Dette vil fordeles til noen av personene som er født i 1939. De som har fått plass i vaksinekøen for uke 11 har allerede fått telefonisk beskjed om det. 

Vi vil foreløpig ikke motta vaksiner fra AstraZeneca. Disse vaksinene skal foreløpig kun gis til helsepersonell og personer under 65 år. 

Alle som er i aldersgruppen 75 – 84 år vil bli kontaktet pr etter alder, slik at det er ikke nødvendig å ringe. 

 

Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen
Ledende helsesykepleier

Koronavaksinering pr 03. mars 2021:

Vi har mottatt 3 ampuller med vaksinen BioNTech/Pfizer denne uken. En ampulle utgjør 6 doser vaksiner. Denne uken har vi kun hatt nok doser til å sette andre dosen på de som fikk første dosen for 3 uker siden. Vi har foreløpig fått tildelt tre nye ampuller med samme vaksinetype for uke 10. Dette under forutsetning av at det ikke blir endringer i vaksineforsyningen. Det vil si at 7 av disse dosene vil gå til andre dose, og 11 personer vil dermed få tilbud om sin første dose i uke 10. Helsesykepleier tar kontakt pr. telefon til de som er de neste på listen. Det vil være personer som er født i 1938 og 1939, men vi rekker ikke alle i denne aldersgruppen i neste uke. 

Bestillingssystem for time til vaksinedose 1 og 2 med mulighet for å angi eventuell egen øket risiko er under etablering men kan virke til å fortsatt ta litt tid. Informasjon legges ut så snart det åpnes for bestilling. Prioritering vil skje etter alder og risiko for alvorlig sykdomsforløp. Inntil videre blir dere kontaktet pr telefon.

Massevaksinasjon vil kunne finne sted dersom kommunen tildeles større kvantum vaksine etter hvert.
 


Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen
ledende helsesykepleier

Koronavaksinering pr 24. februar 2021:

Vi har mottatt 18 doser Koronavaksiner i denne uka. Disse vaksinene er i dag satt på innbyggere i aldersgruppen 75 – 84 år og andre dose til 4 helsepersonell. Vi ser at listen over denne aldersgruppen er lang slik at vi blir å bruke mange uker på denne gruppen slik som vaksineforsyningen er pr i dag.

Vi erfarer også at når noen blir syk til den oppsatte avtalen så vil vi være i behov av å ringe til pasienter på listen på kort varsel innenfor denne aldersgruppen.

 

Med vennlig hilsen fra
Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen

Koronavaksinering pr 17. februar 2021:

Vi har til sammen satt 92 doser med vaksinen fra Pfizer/Biontech. Disse dosene er satt på beboere på Lavangsheimen, 20 % av dosene til helsepersonell, aldersgruppen 85 +, og hvor vi pr i dag er på listen over alle som er 75 -84 år. Vi mottar et lite antall doser pr uke slik at vaksineringen tar tid. Vi vet ikke hvor mange doser vi vil motta pr uke fremover slik at det derfor er vanskelig å forutse når en vil komme ned på de ulike aldersgruppene og risikogruppene.

Det er under utarbeidelse en link for påmelding til vaksinasjon og registrering av risikosykdommer. Denne linken vil bli publisert på Lavangen kommune sin hjemmeside når den er klar. Her vil hver enkelt kunne melde seg opp til vaksinen og vil da få en sms for tildelt time når det blir din tur i køen.

Slik som vaksinetilgangen er pr i dag så kan det se ut til at vi fortsatt blir å bruke noen uker på aldersgruppen 75-84 år. Denne aldersgruppen vil bli kontaktet pr sms eller telefon. Dere som er i aldersgruppen 74 år og yngre må enda vente ei tid før dere får time.

 

Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen