Viktig melding om kommualt vann: Det er store utfordringer i forbindelse med at tilsiget til den kommunale vannkilden fryser.  

Lavangen skole og Lauvmakken barnehage er stengt som følge av vannmangel

Tiltak ble  er allerede iverksatt, reservevannskilde i Hesjevika  er under påkobling, med sikte på å få vannforsyning så snart som mulig. Når vannet er tilbake er det urenset vann. Det betyr at det innføres kokepåbud med umiddelbar virkning.