Tidligere annonsert melding om forstyrrelser/stenging for abonnenter i Spansgård - Spansgårdstigninga boligfelt onsdag, er endret til torsdag 19. desember

Torsdag 19. desember ca kl 10.00 - 17.00

Dette er på grunn av arbeid på pumpestasjonen  

Teknisk etat