Det pågår for tiden vedlikehold av kommunale veier, noe som fører til trafikkforstyrrelser.

Vi håper på forståelse for at det kan bli venting når arbeidet pågår på smale veier.

Kantslått vil bli foretatt når asfalteringsarbeidet er ferdig.

Teknisk etat