Nettsiden er en av kommunens viktigste kommunikasjonskanal og nettsiden må stadig være i utvikling, derfor ønsker vi tilbakemelding dersom noe er uklart, noe mangler eller vanskelig å finne svar på. Vi ber om tålmodighet dersom det i startfasen kan oppstå  noen ”barnesykdommer”.

Vi har nå en slankere side, der antall klikk og sider er redusert. Nye krav om universell utforming er tatt hensyn til og den er i tillegg tilpasset telefon og brett.

En ny funksjon på nettsidene gjør det også enklere å gi tilbakemelding dersom du ikke finner det du søker etter. Sidene vil også bli videreutviklet som følge av slike tilbakemeldinger.

Vi ønsker og håper at vår ”kalender” vil bli aktivt benyttet av alle som vil vite ”hva som skjer” i vår aktive kommune, så meld inn ditt arrangement så legger vi det inn i kalenderen.

post@lavangen.kommune.no