Lavangen kommune markere verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2019 med tema:

«Barn som pårørende – et ansvar for alle»

Tema er fokus på forebyggende arbeid, hvor barn skal sikres god, forståelig informasjon, og nødvendig oppfølging når foreldre/foresatte eller søsken har psykisk sykdom, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

14.00 – 15.30 Allmenn markering av dagen med stand ved Prix, Tennevoll

Vi får besøk av Helga Melkeraaen som er utdannet helsesykepleier/spesialsykepleier innen psykisk helse. Melkeraaen har mottatt Kongens fortjenestemedalje for hennes bidrag for å hjelpe sårbare barn i rusfamilier, og hennes innsats i å sørge for et hjelpeapparat som hører, ser og tar barna på alvor.

 

Forelsening.jpg

helga.jpg