Midtre Hålogaland friluftsråd har gått til innkjøp av verktøy/utstyr som kan lånes.  Lag som tilrettelegger for nærturer og utfartsområder kan søke om å låne utstyret under visse vilkår. Les om tilbudet - og vilkårene - på friluftsrådets hjemmeside: http://www.halogaland-friluftsrad.no/b/1185/verktoystasjoner