Enkelte veterinærer har i det siste mottatt spørsmål om status for veterinærtjenesten, spesielt om klinisk veterinærvakt i vår region.

Til tross for at enkelte veterinærer er sykemeldt eller satt i karantene kan det meldes om god status og normal drift. Foretakene som i dag har en andel i veterinærvakta kan relativt raskt og ubyråkratisk knytte til seg godkjente veterinærer som kan inngå i vakta dersom det skulle bli nødvendig. Det er tilgjengelige veterinærer i området som kan bidra i en eventuell krisesituasjon.

Derfor forventes det at en tilstramming av koronosituasjonen ikke vil by på problemer for veterinærvaktens drift og tilgjengelighet.

Veterinærvakta i  Salangen