For å høre riksdekkende kanaler må du enten ha DAB-radio, DAB-antenne i bilen, nettradio eller apper. (Lokalradioene kan fortsette på FM.)

Praktiske råd
De fleste DAB+-radioer kan ta inn sendinger på DAB (uten pluss) og FM. Oppdater kanallisten med jevne mellomrom ved å trekke ut antennen og søk kanaler opp på nytt.

Trenger du for mer informasjon?
På nettsiden www.medietilsynet.no/digitalradio har vi mye informasjon om det digitale radioskiftet. Du kan også sende spørsmål til digitalradio@medietilsynet.no.