Det er i forbindelse med den nye kommuneloven at man nå endrer stillingstittelen på kommunens øverste administrative leder. Selv om det i lovteksten refereres til “kommunedirektør” så er det imidlertid opp til den enkelte kommune å selv avgjøre om man vil videreføre stillingstittelen “Rådmann”. Kommunestyret valgte å endre tittelen torsdag 11.06.20