Pro avdelingen i Lavangen har behov for vikarer på Lavangsheimen, i bolig og hjemmehjelp.

Vikarer med fagkompetanse vil bli prioritert. Pro avdelingen har også behov for deg som ikke har formell utdannelse, men erfaring fra omsorgsoppgaver, eller med ønske om å få erfaring. Opplæring vil bli gitt.

For hjemmehjelpen er det nødvendig med førerkort dersom vikariatet blir over lengre tid. Pro avdelingen har egne biler som brukes til formålet.

Vikarer må være fleksible og kunne jobbe dag, aften, natt, samt helger.

Elever og studenter i helsefaglig utdanning oppfordres til å ta kontakt for helgejobb.

 

Dersom dette er interessant ta kontakt med Avdelingssykepleier Lavangsheimen Nan Tove Thomassen, tlf nr 92238884 eller Avdelings sykepleier i hjemmetjenesten Sissel B Rydningen, tlf nr 92210069.