Det er store utfordringer i forbindelse med at tilsiget til den kommunale vannkilden fryser. 
Tiltak er allerede iverksatt, reservevannskilde i Hesjevika  kobles på. Mulig det vil gå mange timer før det renner i kranen igjen (mulig så lenge som til i morgen tidlig). Når vannet er tilbake er det urenset vann. det betyr at det innføres kokepåbud med umiddelbar virkning!
10.11.16 kl 19.30.